عمرانی ومرتبط باکارشناسان رسمی دادگستری

www.civilrabiee.com ×××××××xxxxx× e-mail :kalan_sazeh_co@yahoo.com

عمرانی ومرتبط باکارشناسان رسمی دادگستری

مجتبی ربیعی
عمرانی ومرتبط باکارشناسان رسمی دادگستری www.civilrabiee.com ×××××××xxxxx× e-mail :kalan_sazeh_co@yahoo.com

کاربرد واژه "دیوار" در اسناد مالکیت ثبتی

در مندرجات بسياري  از اسناد مالکيت ثبتي در قسمت " حدود و مشخصات ملک "  از کلمه "ديوار"  استفاده شده است . اصطلاح ديوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار ميرود  :

1 - اگر در سند درج شده باشد :      "  ديواري است به  ديوار    ....... "

يعني هر يک از دو ملک که در مجاورت يکديگر قرار دارند داراي ديوار اختصاصي براي خود مي باشند .

2 -  اگر در سند درج شده باشد :      "   به  ديوار اشتراکي ...... "

يعني ديوار حد فاصل بين  دو ملک متعلق به هر دو ملک مي باشد .

3 -   اگر در سند درج شده باشد :     "   ديواريست به..... "

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است .

4 -  اگر در سند درج شده باشد :     "  به ديوار ..... "

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مجاور  است .تاريخ : جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ | ۲۲:۹ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تفاوت تعریف اراضی : دایر - بایر - موات ( در اراضی شهری و غیر شهری )

در قوانین مختلف مربوط به اراضی شهری و غیر شهری ،  تعریف اراضی  دایر  و  بایر  و  موات  اگر چه به صورت کلی و مفهومی تقریبا یکسان هستند  ولی بد نیست که یک بار دیگر  این تعاریف را به دقت بخوانیم به تفاوتهای ظریفی که با هم دارند توجه کنیم :

 

تعریف دایر و بایر و مو ات  در برخی قوانین مربوط به  اراضی  شهری :

 

داير: اراضي داراي ساختمان و تاسيسات و ديواركشي متناسب با ملك و يا املاكي كه باغ و مشجر و يا زراعي باشد، دایر مي گويند . 

باير: به اراضي فاقد ساختمان و تاسيسات مي گويند كه سابقه داير بودن را داشته اند.

 موات : به املاكي كه فاقد ساختمان و تاسيسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادي و يا باغ و كشاورزي نداشته اند گويند.

تعریف دایر و بایر و مو ات  در برخی قوانین مربوط به  اراضی  غیر شهری :

 

 داير: اراضي داير زمين‌هايي است كه آن را احيا و آباد كرده‌اند و در حال حاضر داير و  مستمرا  مورد بهره برداری است .

 باير: زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري  بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند. 

 موات: زمين‌هايي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

 

 تاريخ : جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ | ۲۲:۵ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

شباهت ها و تفاوت های " کارشناس " و " شاهد "

 

نکته   :    

در محاکم قضائي نقش کارشناس  و  شاهد از جهاتي شباهت هائي به هم دارد ولي تفاوتهاي اين دو بسيار است  .   قاضي براي کشف حقيقت  هم از "شهادت شهود"    و  هم از " نظر کارشناس "  بهره ميگيرد   .  شاهد و کارشناس هر دو اطلاعات خود را  به دادگاه ميدهند  و هر دو در برابر قانون  مسئول  هستند .

سوال  : 

 فرق شاهد با کارشناس چيست ؟

پاسخ :

1 -  کارشناس آگاهي ها و تخصص هاي ويژه اي دارد که شاهد فاقد آن است .

2 - به موجب قانون   "آثار و تشريفات کارشناسي"   با    "آثار و تشريفات شهادت"   تفاوت بسيار دارند .

3 - کارشناس ،  اطلاعات و نتايج بررسي و استنباط خود  را به دادگاه ميدهد  ولي شاهد اطلاعات خام  به دادگاه ميدهد و  بررسي و استنباط  به عهده دادگاه است  .

4 - کارشناس به عنوان مشاور دادگاه در کشف حق محسوب مي شود ولي شاهد نميتواند مشاور دادگاه محسوب گردد .

5 - نظريه کارشناس مي تواند مبناي حکم دادگاه قرار گيرد ولي شهادت شاهد  و نظر شاهد ( اگر دادگاه نظر شاهد را هم خواسته باشد ) نمي تواند  مبناي صدور حکم باشد .

6 - دادگاه  نظر و اعتقاد شاهد را نسبت به موضوع نميخواهد و فقط بيان واقع از شاهد طلب ميکند  ولي از کارشناس نظر و اعتقاد وي را نسبت به موضوع ميخواهد و لذا  کارشناس ضمن بيان واقع ، نظر و اعتقاد خود را به دادگاه ميدهد ولي شاهد نميتواند علاوه بر بيان واقع نظر و اعتقاد خود را ارائه دهد ( مگر به دستور قاضي )  

7 - قانون براي شهادت شاهد دستمزد تعيين نکرده و شاهد قانونا حق مطالبه دستمزد در قبال شهادت را ندارد ولي قانون براي کارشناس دستمزد معين کرده و کارشناس در قبال ارائه نظريه خود به دادگاه حق مطالبه دستمزد قانوني خود را دارد . 

8 - شاهد در بيان شهادت از محسوسات خود ( يعني آنچه ديده و شنيده و بوئيده و لمس کرده و چشيده  ) کمک ميگيرد  ولي کارشناس علاوه بر محسوسات خود بايد از ادراکات و عقايد خود بهره بگيرد و نظر دهد .

9 - تعداد شاهد ميتواند نامحدود باشد ولي تعداد کارشناس در هر مرحله به موجب قانون محدود است .

10 - کارشناسي عملي است که نياز به صرف زمان دارد و تقديم نظر کارشناس حسب موضوع ممکن است يکروزه يا چندماهه صورت گيرد  ولي بيان و ثبت شهادت  در دادگاه  مستلزم صرف زمان طولاني نيست . 

11 - شاهد نياز به کسب صلاحيت خاص در موضوع شهادت ندارد ولي کارشناس بايد صلاحيت قانوني خاص در موضوع کارشناسي داشته باشد . 

12 - ...................... شما هم فکر کنيد شايد شباهت ها و تفاوت هاي ديگري بيابيد .تاريخ : جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ | ۲۱:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تعریف قیمت های زمین

1 - قیمت منطقه ای : قیمت معاملاتی املاک  که مبنای محاسبه و دریافت مالیات می باشد و  از قیمت روز املاک کمتر است    و  هر سه سال یکبار توسط کمیسیون تقویم املاک مرکب از نمایندگان ادارات ذینفع به مسئولیت اداره دارائی تعیین می گردد.

2 -  قیمت مصوب :  قیمتی که  تولید کننده  با ضوابط معین و نظارت شده  برای کالای تولیدی خود تعیین میکند  و  در مورد املاک  ،  قیمتی است که متصدیان بعضی از املاک مثل تعاونی ها  با ضوابط معین برای املاک اعضای تحت پوشش خود تعیین و تصویب میکنند .

3 - قیمت واگذاری  :  قیمتی که  توسط ادارات و ارگانها با ضوابط داخلی خود  برای اراضی و املاکی که قصد واگذاری آنها به افراد واجد شرائط  را دارند  تعیین شده ، مثلا قیمتی که اداره امور اراضی برای اراضی قابل واگذاری خود تعیین میکند یا قیمت منازل سازمانی و ساختمانهائی که یک ارگان برای واگذاری آنها به افراد تعیین میکند 

...... کارشناسان رسمی دادگستری در سه مورد فوق الذکر نقشی ندارند ( مگر در صورت بروز اختلاف و طرح شکایت در محاکم قضائی و ارجاع کارشناسی از سوی دادگاه به کارشناس ) ولی در دو مورد ذیل وظیفه قیمتگذاری به عهده کارشناسان رسمی دادگستری است...........

4 -  قیمت بازار آزاد   :   قیمت کالا یا  ملک که در اثر تعادل بین عرضه و تقاضا به مرور زمان تعیین و تثبیت گردیده است  . چنین حالتی معمولا زمانی ایجاد میشود که بازار فعال و معاملات مرسوم برای ملک یا کالای مورد نظر وجود داشته باشد .  در این حالت کارشناس رسمی دادگستری وظیفه اش "تعیین قیمت"  نیست بلکه "کشف قیمت"  است  و لذا کارشناس نباید سلایق و عقاید و نظرات شخصی خود را در تعیین قیمت دخالت دهد  . وظیفه کارشناس کشف  میانگین قیمت و  یا رایج ترین قیمت معاملات انجام شده در بازار آزاد  است  .

5 - قیمت روز  ( قیمت عادله روز )  :   قیمت یک کالا یا ملک در حالتی که  بازار فعال نباشد و معاملات مرسوم وجود نداشته باشد  و یا در زمانی که بازار آشفته است و  انسجام منطقی و شفاف  برای قیمتگذاری وجود نداشته باشد .  در چنین صورتی کارشناس رسمی دادگستری نقش اصلی و  تعیین کننده را در تعیین قیمت ملک بر عهده دارد .  کارشناس رسمی با معیارها و ضوابط کارشناسی خود اقدام به تعیین قیمت ملک یا کالا نموده و اعلام می نماید .تاريخ : جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ | ۲۱:۵۵ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

اگه میخواهید ماشین حساب Casio ClassPad 330 را در کامپیوتر خود داشته باشید، این مطلب رو از دست ندید!


اگه میخواهید ماشین حساب Casio ClassPad 330 را در کامپیوتر خود داشته باشید، این مطلب رو از دست ندید! البته این شبیه ساز، فقط روی ویندوز XP نصب و اجرا میشه! 


 برای دانلود ادامه مطلب را ببینید…


دانلود برنامه

منبع : 30vilتاريخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ | ۲۳:۴۹ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تعرفه جدید حق الزحمه سال 1392 کارشناسان رسمی دادگستری


بروز رسانی  و دانلود رایگان نرم افزار های ویژه کارشناسان رسمی دادگستری

برای آندروید ، اپل ، جوملا ، جاوا ، ویندوز

در ضمن شما میتوانید از لینک زیر نرم افزار ویژه خدمات مهندسی را دانلود نمائید

*******************************************************

*******************************************************

برای دانلود روی تصاویر کلیک نمائید و یا با کلیک راست گزینه روی تصویر

Save Link as ویا Save Target as

را انتخاب نمائید

ردیف نسخه -------------------------عنوان------------------------------- ----- سیستم عامل------
1

نسخه 2.00

جدید

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

برای ارزیابی و تعیین قیمت بر اساس

تعرفه جدید حق الزحمه سال 1392

کارشناسان رسمی دادگستری

تلفن همراه با سیستم عامل آندروید

1.0

نسخه 2.00

جدید

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

برای ارزیابی و تعیین قیمت بر اساس

تعرفه جدید حق الزحمه سال 1392

کارشناسان رسمی دادگستری

کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل ویندوز، کلیه ورژن ها


1.1

نسخه 1.10

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

برای ارزیابی و تعیین قیمت بر اساس تعرفه سال 89

تلفن همراه با سیستم عامل آندروید

دانلود : حجم فایل KB  921  زمان 27 ثانیه

1.2

نسخه 1.00

جدید

 

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه

حق الوکاله وکیل دادگستری

فوق العاده کاربردی

تلفن همراه با سیستم عامل آندروید

دانلود : حجم فایل MB  2.3  زمان 60 ثانیهدر صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
1.3

نسخه 1.00

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه

خسارت تاخیر تادیه

تلفن همراه با سیستم عامل آندروید

دانلود : حجم فایل KB  723  زمان 20 ثانیهدر صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
1.4

نسخه 1.10

جدید

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

برای تعیین اجاره بهاء و اجور گذشته

تلفن همراه با سیستم عامل آندروید

دانلود : حجم فایل KB  823  زمان 23 ثانیهدر صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
2 نسخه 1.00

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

تلفن همراه با سیستم عامل آی او اس

دانلود : حجم فایل MB  7.00  زمان 60 ثانیه

apple


در صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
3 نسخه 1.00

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل ویندوز، کلیه ورژن ها

دانلود : حجم فایل MB  1.75  زمان 35 ثانیه

windows 8


در صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
4 نسخه 1.5.5

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

وب سایتها با سیستم مدیریت محتوی جوملا

دانلود : حجم فایل KB  87.6  زمان 3 ثانیه

joomla


در صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
5 نسخه 1.00

دانلود رایگان

نرم افزار محاسبه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

تلفن همراه با زبان برنامه نویسی جاوا

دانلود : حجم فایل MB  1.37  زمان 28 ثانیه

java


در صورت عدم امکان دانلود با لینک اصلی ایمیل ارسال نمائید
توضیح:تاريخ : جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ | ۱۹:۳۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

قدامات ایمنی و نوشتاری توسط دستگاه نظارت بعد از گود برداری وبرداشتن سازه نگهبان :


اقدامات ایمنی  و نوشتاری توسط دستگاه نظارت بعد از گود برداری  وبرداشتن سازه نگهبان :

19- زمان برداشت سازه نگهبان از مواردی است که برخی از مالکان و مجریان از این موضوع غافل هستند و همین غفلت موجب گردیده است تا ساختمانهای مختلفی از ناحیه همسایگان دچار آسیب های جدی گردد چرا که شناخت ملک همسایه و نوع عملکرد آن باید مورد توجه واقع شود . توصیه میشود که قبل از برداشت سازه نگهبان پوشش در مقطع ستون ها و دیوار تا تراز زمین و اتصال آن به زمین ملک همسایه و همچنین پوشش مابین ستون ها و دیوار ملک همسایه برای ساختمانهایی که دارای بافت فرسوده و غیر قابل اطمینان هستند در زمان قبل از برداشت سازه نگهبان بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

یکی از روش های اجرای سازه نگهبان اجرای گود برداری با بیش  از 1.5 تا 2 متر فاصله از ملک مجاور و اجرای سازه اصلی و سپس اجرای سازه نگهبان با مهار از روبرو می باشد که در جای خودش به این مبحث خواهم مپرداختتاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ | ۱۳:۴۸ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

مطالبی در خصوص گود برداری

قش و استراتژی دستگاه نظارت (ناظران سازمان نظام مهندسی)در فرایند احداث بناهای شهری بخش دوم

(گزیده ای از ضوابط حفاظتی در کار گاه های ساختمانی)

1- كليه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در قسمت هاي  مختلف كارگاه ساختماني و محوطه آن كه احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند ، بايد تا زمان محصور شدن يا پوشيده شدن نهايي و يا نصب حفاظها ،پوشش ها و نرده هاي دائم و اصلي، بوسيله نرده ها يا پوششهاي موقت به طور محكم و مناسب حفاظت گردد.( ماده15 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني)

2- كليه كارگران كارگاه هاي ساختماني بايد مجهز به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كارباشند.( ماده23 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني)

3- كليه رانندگان يا اپراتورهاي ماشين آلات وتجهيزات ساختماني بايد آموزشهاي لازم را در مورد نحوه كار با اين وسايل را طبق قوانين  و مقررات مربوطه فرا گرفته و داراي پروانه مهارت فني يا گواهي نامه ويژه ازمراجع ذيربط باشند. (ماده24 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني)

۴-دستگاه هاي بالا بر ثابت از قبيل وينچ ها بايد بطور مطمئن در محل نصب خود مهار گرديده و وزنه هاي تعادل آنها متناسب با حداكثر ميزان حمل بار محاسبه و در نظر گرفته شود . (ماده32 آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني)ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ | ۱۳:۴۸ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

فهرست 92

برای دانلود 15 فهرست بهای سال 92 در فرمت Excel به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

دانلـــــــــــــــود

 

 

نقل قول از سايت عمران شريف افزارتاريخ : سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ | ۹:۴۷ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

تاريخ : جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۴:۵۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

اطاله دادرسی چیست


 

یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جز مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. اطله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخواردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضا پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. متاسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته است و مصداق نوش دارو پس از مرگ سهراب است. اگر شوراهای حل اختلاف بخواهند نقش خود را در توسعه قضایی و قضازدایی تقویت کنند بایستی به امر دادرسی در شوراهای حل اختلاف توجه نمایند و فرایند دادرسی را کوتاه نموده به نحوی که نهایتا در مدت دو تا  سه ماه پرونده مختومه گردد تا ریشه اطاله دادرسی خشکانده شود.

 

چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟.

 

1-     نا آشنایی مردم به مسائل دادرسی.

2-     طرح دعاوی غیر صحیح.

3-     عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی.

4-     وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها و دادنامه ها.

5-     اشتباهات و بعضا تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها.

6-     دانش اندک قضایی برخی و قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف.

7-     تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات .

8-     عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخشهای مرتبط با دادرسی و قضاوت.

9-     افزایش مراحل دادرسی.

 

راه حل رفع یا کاهش اطاله دادرسی چیست و خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟.

 

عوامل متعدد و متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند که باید با آسیب شناسی آیین دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین توجه به حواشی موجود در این مسئله عوامل و علتها را شناسایی و در جهت رفع آن چاره و تدبیر مناسب اندیشید.راه کار کاهش اطاله دادرسی به شرح زیر است:ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۵:۲۸ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

نمونه فرم پیمانکاری

فرض کنید یک کار پیمانکاری را قبول کرده اید یا میخواهید یک ساختمان بسازید و یا مدیر پروژه هستید و یا میخواهید مدیریت پیمان یک سازه را به عهده بگیرید, حالا باید کارهای مختلف را به پیمانکاران جزء بسپارید کارهایی مانند آرماتور بندی و قالب بندی تا نصب تاسیسات,دراین صورت شما حتما نیاز دارید که قرارداد های مختلفی با هریک از پیمانکاران ببندید و باید در هر قرارداد نکات خاصی ررا متناسب با هر نوع کار مدنظر قرار دهید!! اینکار بسیار سخت خواهد بود اگر در ادامه 20 نمونه از قرارداد های آماده پیمانکاران جزء را دانلود نکنید, پس با ما همراه باشید تا به راحتی بتوانید این قرارداد ها را در اختیار داشته باشید

دانلود نمونه قراردادهای پیمانکاری


منبع: http://ea.abadgar.org/ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ | ۲۲:۱۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

بخشنامه راجع به نحوه اجراء دستورالعمل تفكیك آپارتمانها منضم به دستورالعمل مربوطهبه منظور ایجاد وحدت رویه در تفكیك آپارتمانها در كلیه واحدهای ثبتی دستورالعمل تفكیك آپارتمانها در 30 بند جهت ابلاغ به واحدهای ثبتی تابعه آن استان به پیوست ارسال می گردد .

آنچه باید توجه داشت این است كه این ضوابط هنگامی كار سازوثمربخش خواهد بود كه‌اقایان مدیران كل استانها برنحوه اجرای آن نظارت مستمر ودقیق اعمال نمایند .

امید است با رعایت كامل نكات ذیل و اجرای كامل دستورالعمل صادره مشكلات و موانع موجود در امر تفكیك آپارتمانها مرتفع گردد:

1- پذیرش درخواست تفكیك از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه با گواهی مصدق شده پایان كار بوسیله مالك یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود.افراد غیر صالح حق تسلیم درخواست را ندارند .

2- متصدی دفتر اوقات كه با مسئولیت رئیس واحد ثبتی از بین كارمندان شاغل و مجرب ومورد اعتماد تعیین می گردد مكلف است با رعایت دقیق نوبت ومراعات كامل حق تقدم پس از تعیین وقت بازدید وثبت آن در دفتر فیش مربوطه را صادر و به متقاضی تسلیم نماید .

3- ضوابط تفكیك آپارتمانها به ویژه رئوس آن و همچنین مدارك لازم برای امر تفكیك آپارتمان به نحوی كه برای مراجعین قابل درك باشد اجماعا از طریق تابلو اعلانات واحد ثبتی به‌آگاهی مراجعین برسد و رعایت نوبت براساس زمان مراجعه مردم جزء اصول مسلم قرار گیرد .

4- متصدی دفتر اوقات یك روز قبل از موعد تعیین شده پرونده ها را از بایگانی اخذ به ضمیمه درخواست های واصله نزد مسئول اداره ارسال می دارد تا با توجه به نوبت ومتناسب با حجم كار نسبت به تعیین نماینده ونقشه بردار اقدام وپرونده ها را ارجاع دهد و نام و نام خانوادگی و سمت متصدیان اقدام رادر دفتر اوقات منعكس نماید.

5- متصدی تعیین وقت هنگام بررسی تقاضا با توجه به تعداد واحدهای مسكونی و اداری و تجاری قید شده در پایان كار حتی المقدور تعداد پرونده متناسب برای یك روزكاری درنظر بگیرد كه انجام نقشه برداری آنها میسر باشد و با توجه به مشكل ایاب و ذهاب و امر ترافیك به ویژه در كلان شهرها موجب مراجعه مجدد مراجعین ، نمایندگان و نقشه برداران به محل نگردد .

6- نماینده و نقشه بردار پس از بازدید از محل وقوع ساختمان و تطبیق محدوده پلاك ثبتی و گواهی پایان كار صادره با وضع موجود محل چنانچه مانعی برای انجام تقاضا نباشد نسبت به نقشه برداری ساختمان در همان روز اقدام نماید . در صورتیكه به دلیل كثرت واحدهای آپارتمانی نیاز به زمان بیشتری باشد مراتب را ضمن تهیه گزارش با ذكر مقدار كاری كه انجام شده و مدت زمانی كه برای انجام بقیه كار لازم است به مسئول واحد ثبتی اعلام نماید مسئول اداره چنانچه گزارش را كافی دانست و تایید كند اجازه ادامه كار را برای یك یا روزهای بعد صادر خواهد نمود .

7- نماینده یا نقشه بردار ثبت حق ندارد به هیچ علتی موجب بایگانی شدن پرونده قبل از ختم عملیات تفكیكی گردد مگر اینكه گزارش كار را تهیه وتسلیم نموده مسئول اداره دستور كتبی دائر بر بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید وبایگانی شدن پرونده به دلائل غیر موجه مسئولیت شدید خواهد بود .

8- همكاران نقشه بردار باید در موقع برداشت و تعیین طول ابعاد مفروزات ساختمان نهایت دقت را در اندازه گیری ها نموده به ویژه از لحاظ محاسبه مساحت از هرگونه بی دقتی و مسامحه دراین مورد كه موجب تضییع حق مالك یا مالكین آپارتمانها ویا خریداران بعدی خواهد شد ،‌پرهیز نمایند . مسئولین واحدهای ثبتی در این مورد مسئولیت مستقیم داشته ودرصورت مشاهده این گونه تخلفات باید بدون هیچگونه اغماض ضمن معرفی مختلف یا متخلفین مراتب را گزارش نماید درغیر این صورت شخصا مسئول خواهند بود .

 

دستورالعمل تفكیك آپارتمانها

 

نظر به اینكه درادارات ثبت برای تفكیك آپارتمانها رویه واحدی معمول نمی باشد و عدم روش یكسان سبب گردیده كه كاركنان و مجریان مختلفی را اعمال نمایند . ادامه این امر بعضا موجب ابهام درتشخیص حقوق اشخاص می گردد، بدین لحاظ این دستورالعمل تهیه و تدوین گردید تا تفكیك آپارتمانها هماهنگ وبا رویه واحد به عمل آید . لذا مقتضی است منبعد ادارات ثبت اسناد و املاك با رعایت مقررات بویژه قانون تملك آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن به شرح زیر اقدام نمایند.

1- در مقدمه صورت مجلس تفكیكی باید شماره پلاك اعم از فرعی و اصلی ، بخش ،‌ نوع ملك،‌آدرس كامل محل وقوع ملك،‌ شماره ثبت وصفحه دفتر املاك، شماره چاپی سند مالكیت ، نام و نام خانوادگی مندرج در سندمالكیت ضمن تطبیق با دفتر املاك و در صورت انتقال رسمی ،‌مشخصات آخرین خریدار وشماره سند انتقال قید شود.

در صورت عدم ثبت خلاصه معامله بدوا نسبت به ثبت آن اقدام شود .

2- تفكیك آپارتمانها براساس گواهی پایانكار آپارتمانها انجام می گردد. در صورتیكه گواهی مذكور با وضع محال منطبق باشد قید مدت اعتبار در گواهی و انقضای مدت آن مانع عملیات تفكیكی نخواهد بود .
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ | ۱۹:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه

نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در سازه


مقدار بار بستگی به نوع آسانسور انتخابی دارد. برای بدست آوردن وزن آسانسور با توجه به ظرفیت آن بایستی به جدول شماره 1 پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ( آسانسور ها و پله برقی ) مراجعه نمایید. بر اساس بندی در همین آیین نامه بایستی کلیه نیروی های وارده به سازه بر اثر آسانسور برای لحاظ نمودن ضربه های دینامیکی 100% افزایش یابد.  البته این بار نسبت به بقیه بارهای وارد بر سازه زیاد نیست. میزان بار زنده برابر 400 و میزان بار مرده توسط مشخصات فنی شرکت سازنده مشخص میشود که میتوان بصورت عمومی برای ساختمانهای 5 طبقه 800 تا 1000 کیلو در نظر گرفت و این بارها به نبشی ها و از آنجا به چاله آسانسور انتقال پیدا میکنند و در نهایت بار آسانسور را باید تنها به صورت 4 بار متمرکز به ستون های دور باکس آسانسور (نبشی ها) در طبقه آخر (خرپشته) اعمال نمود.

نحوه انتقال بار آسانسور:

در عمل نیروی آسانسور بین تیر هایی که در اطراف داکت قرار داده می شوند و شاستی آسانسور هم به این تیر ها متصل می گردد منتقل می گردد اما از لحاظ فنی در اطاقک آسانسور تکیه گاه هایی که در اطراف حفره آسانسور قرار دارند و نیروی وزن اطاقک به این تکیه گاه ها وارد می شود نیروی کلی را تحمل می نمایند  آسانسورهای معمولی از چهار عدد نبشی برای دور باکس آسانسور استفاده میشود. این نبشی ها در تراز طبقات به تیرهای سقف مهار میگردند.

اتصال آسانسور به سازه:

سازه آسانسور تنها از یک وجه به سازه اصلی متصل است. برای طراحی اتصالات آسانسور جدولی داریم که به عنوان مثال بیان میکند که اگر ظرفیت آسانسور ما 6 یا 8 نفره است از چه نبشی، از چه ریل راهنمایی، از چه براکتی و ... استفاده کنیم.
در مورد نحوه اتصال، بصورت عمومی در ساختمانهای بتنی با قرار دادن plate توی تیر یا هر جایی که قابلیت اتصال دارد بوسیله شاخک هایی نبشی های آسانسور را به آنها جوش میکنند. نبشی فقط نقش ریل دارد و باربر نیست. سازه آسانسور به  مهاربند نیاز ندارد یک دیافراگم داریم با باری محوری که توسط کابل تحمل میشود و به تیر های دور باکس واقع در خرپشته منتقل میشود.تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ | ۲۳:۳۵ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

ترسیم نوار طراحی مورب در safe؟


البته با ترفندي در safe هاي ورژن پايين هم ميتوان نوار مورب رسم نمود مراحل اين چنين است
1)ابتدا در محلي خارج از صفحه شطرنجي يک نوار strip مستطيلي رسم کنيد
2)سپس نوار مذکور را انتخاب کرده به منوي ويرايش ( edite-replicate) رفته دستور ريپليکيت را اجرا کنيد
3)شاخه radial را از آن انتخاب کرده و سپس در قسمت angel يک زاويه دلخواه وارد کنيد (مثلا 30 ) قسمت number را با عدد 1 بي تغيير باقي بگذاريد.
4)سپس در چهار ضلعي حاصله (متوازي الاضلاع ) راست کليک کنيد حال شما ميتوانيد در قسمت point مختصات گوشه هاي پي را در قسمت مورب وارد کنيد تا نوار strip برود و دقيقا آنجا فيت شود.
تمام


تاريخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ | ۲۳:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

نرم افزار معروف AutoCad اینبار برای اندروید

d28t9i4m برنامه محبوب AutoCad WS v1.0.3

نرم افزار معروف AutoCad اینبار برای اندروید! به تازگی کمپانی Autodesk این نرم افزار را ارائه کرده و تاکنون چندین هزار مورد دانلود داشته است.از ویژگی های این نرم افزار میتوان به مشاهده,ویرایش به وسیله ی ابزارهایی که برنامه در اختیار شما قرار میدهد و اشتراک گذاری فایل های DWG اشاره کرد.ضمنا ویدئوی معرفی این نرم افزار هم در ادامه مطلب قرار داده شده است.شما هم اکنون میتواند آخرین ورژن این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت تخصصی مهندسی عمران دریافت کنید.

نکته: این نرم افزار برای گوشی هایی با CPU 1GHz و RAM 512MB قابل اجراست.

برای دانلود برنامه ادامه مطلب را ببینید…

1297363688 android برنامه محبوب AutoCad WS v1.0.3 برای آندروید ۲٫۱ و بالاتر، با پشتیبانی از App2SD

1295948671 arrow down برنامه محبوب AutoCad WS v1.0.3   دانلود فایل

حجم ۴٫۹۷ مگابایتتاريخ : پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ | ۲۲:۴۳ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

جزوات جهت آمادگی در آزمون محاسبات نظام مهندسی

تاريخ : سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۱ | ۸:۰ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

الزامات سقف بتنی پیش تنیده> پس کشیده

الزامات سقف بتنی پیش تنیده> پس کشیده 
 
-1 نظر به اینکه سیستم سقف بتنی
پیش تنیده پس کشیده عمدتاً بصورت دال> تخت کاربرد دارد، لذا بر اساس توصیه بند 5-8-3-2  آئین نامه 2800 ایران، در زمان استفاده از> سیستم دالهای تخت و ستون، ارتفاع >ساختمان به 10 متر یا حداکثر 3 طبقه محدود >می شود. در غیر اینصورت استفاده از >دیوار های برشی بتن آرمه الزامی خواهد بود.
-2 استفاده از این سیستم با توجه
به بند 1 فوق در کلیه پهنه های >لرزه خیزی ایران بلامانع است.
-3 ضوابط طراحی و اجرای سیستم سقف> بتنی پیش تنیده پس کشیده باید براساس آئین نامه
ACI 318 آئین نامه طرح و محاسبة قطعات> بتن پیش تنیده موضوع نشریه شماره 250 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بخش الحاقی> آیین نامه بتن ایران )آبا( می باشد، انجام> شود.
. -4 رعایت حداقل ردة بتن مصرفی معادل 30
C
در این سیستم الزامی است
-5 مقاومت گسیختگی تضمین شده، انواع فولاد های پیش تنیدگی به شرح زیر باید بین 1200 تا 2200 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد:
- سیم بدون پوشش تنش زدایی شده
- رشته هفت سیم بدون پوشش تنش
زدایی شده یا رشته هایی از آن
- میله فولادی پر مقاومت بدون پوشش
-6 محافظت فولاد های پیش تنیدگی در برابر زنگ زدگی بسیار حائز اهمیت بوده و باید کابل ها توسط دوغاب سیمان که بعد از کشیدن کابل ها به داخل غلاف ها تزریق می شود و یا مواد قیری یا گریس که روی آن می مالند از زنگ زدگی محافظت شوند.
-7 برای رسیدن به یک طرح بهینه
از لحاظ مقدار مصالح، وزن و هزینه،> باید طراحی و اجرای دال به گونه> ای انجام شود که پیشتنیدگی کامل حاصل گردد و بتوان از کل مقطع در فشار بهره جست.
-8 کنترل نیروی کشش کابلها باید توسط> جکهای کالیبره شده دقیق انجام شود.
-9 اجرای این سیستم باید توسط تیم> متخصص آموزش دیده انجام شود و در> زمان اجرا نیازمند کنترل کیفبت دقیق میباشد.
-10 تخریب این سیستم سقف به دلیل
وجود میلگردهای پیش تنیده بسیار پر خطر> بوده و باید با روش های خا ص توسط> تیم فنی آموزش دیده، صورت گیرد.
-11 توجه به مسئله افت در اعضای
پیش تنیده پس کشیده بسیار حائز اهمیت> بوده و محاسبه و پیش بینی مقدار افت ناشی از موارد زیر باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد:
- افت نیروی پس کشیدگی به جهت
اصطکاک بین کابل و غلاف
- افت به دلیل لغزش مهار انتهایی> و فرو رفتن گوه گیرداری در ابتدا> و انتهای کابل
- افت به جهت شل شدگی فولاد>کهولت کرنش(Relaxation)
- جمع شدگی بتن یا خزش(Creep)
- انقباض یا آب رفتگی بتن که
به علت خروج آب از بتن به >مرور زمان می باشد(Shrinkage)
- افت ناشی از تغییر شکل نسبی
الاستیک بتن
-12 استفاده از سیستم سقف دال های> تخت پیش تنیده پس کشیده، در دهانه های بلندتر از 7 متر توجیه اقتصادی دارد.
-13 در استفاده از دالهای تخت پیش> تنیده پس کشیده به لحاظ بزرگ بودن دهانه ها و وجود نیرو های ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات لازم به> منظور کنترل برش سوراخ کننده (Punch) بسیار حائز
اهمیت
میباشد.
-14 رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان،> جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.
-15 رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان> در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات> ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت >جداره ها در مقابل حریق با در >نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و >وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.(برگرفته از سایت مقاوم سازی ایران)
-16 صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف> بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.تاريخ : جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ | ۱۶:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

جزوه آموزشی روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

جزوه آموزشی روش های مختلف ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

این جزوه آموزشی که بر پایه تجربه کارگاهی ام در پروژه مقاوم سازی ترمینال شهر ساری بعنوان کارآموز و بهره گیری از اطلاعات ارزشمند استاد گرانقدر درس ترمیم سازه های اینجانب ، جناب مهندس خدابنده عضو هیئت علمی عمران دانشگاه گیلان میباشد ، کوششیست برای آشنا نمودن دانشجویان و بخصوص فارغ التحصیلان محترم برای انجام اقدامات مقدماتی و مقاوم سازی سازه ها . فایلPDF-30 صفحه ای مربوطه به حجم 1.06 کیلوبایت را می توانید دانلود نمایید:

لینک دانلود جزوه آموزشی مراحل مقاوم سازی سازه ها همراه با نمونه پروژه های مشابه

آنچه در این جزوه به آن اشاره شده است:

- نحوه نمونه برداری از اجزای مختلف سازه ای

- مراحل تقویت تیر ،ستون و پی سازه

- روش های نصب و نگهداری کامپوزیت های FRP

- تصاویری از مراحل مقاوم سازی ترمینال دولت ساری

و در انتها 2 نمونه پروژه از مراحل ترمیم سازه بتنی مصلی و پل غازیان درشهرانزلی که گردآوری آن بعنوان پروژه درس ترمیم سازه ها در بهار 86 بر عهده دانشجویان این درس بوده برای تکمیل نکات آموزشی آورده شده است

برای آشنایی و یادگیری روش ها ونمونه پروژه های مشابه مقاوم سازی در خارج از کشور فایل زیر را بد نیست مطالعه نمایید:

لینک دانلودچند مقاله PDF لاتین از روند مقاوم سازی چند پل و سازه بنایی در دانشگاه میسوری امریکاتاريخ : چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ | ۲۳:۵۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

از FRP چه می دانید؟

.

کامپوزیت ها موادی هستند که از دو قسمت تشکیل یافته اند:

۱)اجزای میکروسکوپی

۲)غیر قابل حل در یکد یگر

از دیر باز مهندسین عمران با انواع گوناگون کامپوزیت ها کار کرده اند از چوب می توان به عنوان یک کامپوزیت طبیعی نام برد و در یک نگاه کلی تر بتن به صورت ماده کامپوزیت با اجزای قابل تمایز از دیگر مواد مرکب در ساخت سازه بوده است.

قسمت اول از ماده کامپوزیت FRP که قسمت بار بر آن نیز محسوب می شود الیاف است. قسمت دوم که بیشتر نقش نگهداری الیاف را در کنار یکدیگر بر عهده دارد چسب یا رزین نامیده می شود.

در این فایل ارائه به صورت پاورپوینت با روش های بهسازی و تقویت سازه ها به کمک بتن های کامپوزیت FRP آشنا می شوید

این فایل توسط آقای سید حسین امامی تهیه شده است ولی توسط مهندس سلطانی از اساتید برجسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در اختیار ما قرار داده شده است.

.

دانلود فایل پاورپوینت

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۱۶ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

بیش از 30 نمونه قرار داد مابین پیمانکاران و کارفرمایان
موضوع مطلب :
 

سلام

برای دانلود نمونه قرار داد مابین پیمانکاران و کارفرمایان با ما تماس بگیرید

email :kalan_sazeh_co@yahoo.com 
تاريخ : سه شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ | ۲۲:۴۳ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

نشریه جدیدراهنمای طراحی سقف تیرچه بلوک که هم تیرچه پیش ساخته و هم تیرچه با جان باز

نشریه جدیدراهنمای طراحی سقف تیرچه بلوک که هم تیرچه پیش ساخته و هم تیرچه با جان باز را بسیار جامع تر از قبل(کد 94) تشریح می کند


ypyltd83ej8lz2xpev5j.jpg


http://www.4shared.com/document/MgkZn0s5/Code543.htmتاريخ : سه شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ | ۲۲:۴۱ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود نمونه قرارداد

تاريخ : شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

پروژه ساختمان ۵ طبقه اسکلت فلزی


زیربنا : ۱۲۱ مترمربع
جهت طراحی
اسکلت فلزی از آیین نامه UBC97-ASD استفاده شده است و نقشه های سازه به کمک نرم افزار سازه نگار طراحی شده است.

برای دانلود ادماه مطلب را ببینید…

دانلود نقشه های معماری و سازه با حجم ۸۷۰ کیلوبایت
دانلود فایل های محاسباتی با حجم ۱۵۰ کیلوبایت

دانلود فایل اکسل کنترل دریفت با حجم ۳۰ کیلوبایتتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۲۱:۱۷ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

لینک دریافت فایل شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان  

برای دوستان عزیز شرایط عمومی پیمان(نشریه 4311)  را آماده دانلود کرده ایم که بسیار مهم برای پیمانکاران و مشاوران میباشد و همچنین یکی از منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد رشته مدیریت ساخت است که 1 تا 3 سوال از این نشریه مطح میشود در ادامه میتوانید به دانلود ۀن بپردازید

دانلود شرایط عمومی پیمان(نشریه

قابل توجه مهندسین عزیز :

این هم فایل شرایط عمومی پیمان با امکان جستجو و لینک بین ماده ها و بندها که بسیار مفید بوده و کاربری راحتی دارد .

این فایل را می توانید از لینک زیر دریافت کنید :

لینک دریافت فایل شرایط عمومی پیمانتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود کتاب ديوار هاي ميخ گذاري شده در خاك ( جلد اول )

دانلود کتاب ديوار هاي ميخ گذاري شده در خاك ( جلد اول )
 

 اینبار هم یک کتناب که جناب مهندس
علی جلالی مارنانی قول آن را به ما داده بودند را برای شما عزیزان قرار میدهم این
کتاب در 150 صفحه است با مشخصات زیر که در ادامه لینک دانلود آن آمده است

ديوار هاي ميخ گذاري شده در خاك جلد اول

تأليف: دكتر كارلوس لزرت؛ ويكتور الياس؛ دكتر آر ديويد اسپينوزا؛ دكتر پاول جي
ساباتيني

(( اداره ي امور بزرگراه هاي فدرال ))

ترجمه: مهندس علي جلالي مارناني - کارشناس ارشد ژئوتکنیک -مهندس سيد محسن امام زاده
واقفي - کارشناس ارشد ژئوتکنیک

تعداد صفحات: 156
دانلود در ادامه صفحه ....
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۴۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

جدول اشتال برای موبایل

جدول اشتال که نیاز به توضیح ندارد و اما معرفی این برنامه , این برنامه شامل جداوا شتال شامل ﺗﻴﺮآﻫﻦ ﺑﺎرﻳﻚ ,ﺗﻴﺮآﻫﻦ ﻧﻴﻢ ﭘﻬﻦ,ﻧﺎوداﻧﻲ,ﻧﺒﺸﻲ دوطﺮف ﻣﺴﺎوی,ﻗﻮطﻲ,ﺳﭙﺮی,ﻣﻴﻞ ﮔﺮد است که تهیه کننده آن در مقدمه چنین آورده است "ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺟﺪاول ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺪاول اﺷﺘﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪﺗﻌﺪادی از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪاول ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﻲ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ) اﺑﻌﺎد - ﺳﻂﺢ ﻣﻘﻂﻊ - وزن واﺣﺪ طﻮل وﺷﻜﻞ ﻣﻘﻂﻊ ( ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد" این برنامه جاوا است و بر روی اکثر گوشیهای همراه قابل نصب است

 دانلود برنامه جدول اشتال برای تلفن همراه

منبع: وبلاگ تخصصی عمران
تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۴۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تغییر مکان تیر

دانلود فیلم مهندسی عمران
 

برای شما یک فیلم آموزشی در نظر گرفته ایم که در واقع در این فیلم 8 دقیقه ای یک استاد درباره تغییر مکان تیر صحبت میکند و توضیحاتی را میدهد این فیلم به زبان انگلیسی است و دیدن آن و دانلود آن خالی از لطف نیست پس در ادامه به دانلود آن بپردازید

دانلود فیلم: تغییر مکان تیرها ( 21 مگابایت)تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

هند بوک مهندسی عمران

کتاب جداول مهم مهندسی عمران
 

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای دم دستی برای هر مهندس عمرانی است که شامل جداول مهم برای مهندسین عمران است که شامل چند فصل مثل جداول مقاطع مختلف ,جداول تحلیل سازه ها ,جداول مهندسی پی و خاک ,تاسیسات و ... در 257 صفحه میباشد که اکنون در اختیار شما برای دانلود قرار میگیرد امیدوارم مفید واقع شود.در ادامه دانلود بفرمایید


منبع: iranomran.com

دانلود کتاب جداول مهم مهندسی عمرانتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۴ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

مجموعه 12 برنامه کاربردی تحت اکسل برای دفترچه محاسبات

مجموعه 12 برنامه  کاربردی تحت اکسل برای دفترچه محاسبات

دانلود با حجم 450 کیلو بایتتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۳ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود برنامه های طراحی تحت اکسل

یکی از دوستان خوب ما بنام  جناب آقای مهندس مصیب صفری هویدا زحمت ارسال این فایلها را کشیده اند تا دوستان دیگر نیز از اینها استفاده کنند که جا دارد از ایشان و همه دوستانی که با ارسال مطالب مفیدشان این امکان استفاده آن را  برای دیگران نیز فراهم میکنند تشکر کنیم و به داشتن چنین کاربران فهیمی  افتخار میکنیم

اما این فایلها شامل برنامه هایی برای طراحی کامل نبشی نشیمن , سقف مرکب , اتصالات و طراحی تیرستون است ایشان خواسته اند اگر اشکالی در برنامه ها میبینید عنوان کنید تا رفع شود بنابراین اشکلات احتمالی را در قسمت نظرات بنویسید یا در این تاپیک از انجمن مطح کنید. در ادامه مطلب لینک دانلود آمده است

برنامه های طراحی عمران

دانلود برنامه های طراحی تحت اکسل

توجه شود که بعد از دریافت ابتدا از حالت زیپ خارج کرده و سپس با اکسل 2007 باز شود

تاپیک این موضوع در انجمن مهندسی عمران ( کلیک کنید )

http://www.forum.icivil.ir/thread-93.html

 تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۳ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود مستقیم برنامه جدول اشتال

اینبار به معرفی یک برنامه رایگان وجالب میپردازم که همانطور که در شکل میبینید میتواند مشخصات مقاطع موجود در برنامه رابا یک کلیک تمام و کمال به شما ارائه کند دانلود این برنامه جالب در ادامه  میسر است

جدول اشتال

دانلود مستقیم برنامه جدول اشتال
تاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۲ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود نرم افزار محاسبه مشخصات تیر آهن ها به زبان فارسی

مشخصات تیر آهن
  این نرم افزار کاملا به زبان فارسی بوده و امکانات زیر را دارا می باشد : این نرم افزار یک برنامه کم حجم بوده و قابلیتهای بسیار زیادی را دارا می باشد با این نرم افزار تمامی مشخصات پروفیلهای فولادی ساختمانی موجود در اشتال را در اختیار خواهید داشت همچنین این نرم افزار قابلیت پروفیلهای زوج را نیز دارا می باشد و می توانید با انتخاب پروفیل های دوبل تمامی مشخصات آنها را از جمله ممان اینرسی ، اساس مقطع ، سطح مقطع و ... را بدست آورید و دیگر نیازی به محاسبه دستی ندارید همچنین این نرم افزار قابلیت استفاده از ورقهای فوقانی و تحتانی و ورقهای قائم را نیز دارا می باشد و فقط با دادن ضخامت و طول آنها برنامه به طور اتوماتیک فاصله آنها از هم را با توجه به نوع پروفیل بدست می آورد و شما می توانید در صورت نیاز آن را ویرایش کنید.
منبع: omran2000.blogfa.com

دانلود نرم افزار محاسبه مشخصات تیر آهن ها به زبان فارسیتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۲ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

برنامه کمکی ترکیبات بارگذاری تحت اکسل

ترکیبات بارگذاری
 

این برنامه ترکیبات بارگذاری سازه فولادی و بتنی که تو Etabs لازم دارید رو میده با توجه به مشخصاتی که ازتون میخواد


منبع: خانه عمران

برنامه کمکی ترکیبات بارگذاری تحت اکسلتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۱ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود نرم افزارانواع بارگذاری انواع سازه ها


یک امتیاز بدهید دسته: کاربردی, بازدید:1006   داغ کن - کلوب دات کام  
بارگذاری
 

خود من با کار کردن با این برنامه لذت بردم فکر کنید میخواهید محاسبات بارگذاری یک سازه را آن هم انواع بارگذاری ها را محاسبه کنید بار برف بار بار انواع سقف ها و بار مرده و زنده بار زلزله و .... برای ساختمانهای 1 تا 8 طبقه بتی یا فولادی میدانید چقدر طول میکشد؟ نویسنده این برنامه که جناب مهندس احمد زارع نوقابی است اعتقاد دارد که در 60 ثانیه میتوانید با این نرم افزار تحت اکسل این محاسبات را انجام بدهید و پرینت آن را داشته باشید ( این است قدرت اکسل و یک آدم حرفه ای!!) در ادامه این برنامه را ضمن تشکر از نویسنده محترم آن میتوانید دانلود بفرمایید

دانلود نرم افزارانواع بارگذاری انواع سازه هاتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۰:۵۷ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

برنامه متره و برآورد ابنیه و راه (اکستیم 65)

منبع : مهندسی عمران در جنوب

برنامه متره و برآورد ابنیه و راه (اکستیم 65)

برنامه متره و برآورد

نقل قول :

•  بر پايه برنامه Microsoft Excel 2003
•  بر اساس فهرست بهاي 1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
•  محاسبه اتوماتيک برگه هاي مالي فصل ها
•  محاسبه اتوماتيک حمل مصالح (فصل 28 ابنيه و 20 راهسازي)
•  محاسبه اتوماتيک ريز مالي فصل ها و برگه مالي کل
•  برگه آناليز رديف ها
•  محاسبه رديف ها طبق بخشنامه جديد مناقصه ها ، سازمان مديريت
•  محاسبه اتوماتيک رديف هاي حمل عمليات خاکي ...

به حجم  2.26 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

لينك دانلود :

http://sadeghnegar.googlepages.com/sadeghrasabakhsh.rar

نمونه لینک دیگر

دانلود برنامه رایگان متره برآورد ابنیه و راه و تاسیسات مکانیکی و برقیتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۰:۳۳ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود پروژه متره 58 شیت ریز متره 20 شیت برگ مالی 19 شیت نقشه

دانلود پروژه متره 58 شیت ریز متره 20 شیت برگ مالی 19 شیت نقشه

 
 
دانلود پروژه متره
 

8 شیت ریز متره 20 شیت برگ مالی 19 شیت نقشه. فایل های مالی و ریزمتره توسط excle نوشنه شده اند و به صورت مرتبط با یکدیگر بوده و با تغییر ابعاد یا قیمت ها آیتم های مرتبط بوده همه تغییر می کنند.

*توجه) به هیچ وجه نام فایلها را تغییر(Rename) ندهید.

دانلود پروژه مترهتاريخ : جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | ۱۰:۳۲ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6/11/1387 (مواد 946 تا 948)

البته قانون قدیمی است ولی بعضی ها هنوز نمیدونن

قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6/11/1387 (مواد 946 تا 948)
تاریخ : چهارشنبه، 21 اسفند، 1387
موضوع : قوانين حقوقي


 قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه شماره 70726/7 مورخ 11/12/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.


۱۳۸۷/۱۲/۱۱ قانون اصلاح موادي از قانون مدني شماره70726/7
 
 
 
 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
            در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه با عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/11/1387 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره233259                                                         19/12/1387
وزارت دادگستري
            قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه شماره 70726/7 مورخ 11/12/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

            ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف مي‌گردد:
            ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.
            ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.
            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلتهاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

تاريخ : جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ | ۱۶:۱۶ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

Autocad Structural detailing-steel - user's manual

منبع : ايران سازه

Autocad Structural detailing-steel - user's manual

به حجم 2.8 مگابايت

در فرمت پي دي افتاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ | ۱۴:۵۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

برنامه آنالیز خرپای دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی

منبع : عمران نو

برنامه آنالیز خرپای دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی

http://hfarahani48.blogfa.com

با این برنامه می توان آنالیز انواع خرپا با تعداد عضو دلخواه و تحت اثر بارهای گره ای مختلف را انجام داد . نتایج خروجی شامل جابجایی ها، نیروی های  داخلی اعضا و عکس العمل های تکیه گاهی می باشد. برای کنترل نتایج، دو مثال با برنامه حل شده و نتایج با خروجی های برنامه ANSYS مقایسه شده است.

برنامه خرپای دوبعدی


لینک کمکی

به حجم 4.21 مگابایت

دانلود از 4shared :تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ | ۱۴:۵۲ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دایره المعارف خرپا - Encyclopedia Of Trusses

منبع : كتابخانه مجازي ايران

دایره المعارف خرپا - Encyclopedia Of Trusses

 زبان: فارسی     نوع فایل: PDF    تعداد صفحات: 52   حجم کتاب: 5.31 مگابایت

به حجم  5.31 مگابایت

در فرمت پی دی افتاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ | ۱۴:۵۱ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تحلیل خرپای صفحه ای تحت وب به همراه راهنما

منبع : پرشیا سیویل

تحلیل خرپای صفحه ای تحت وب به همراه راهنما

نرم افزار تحلیل خرپای دو بعدی با قابلیت نمایش تمامی ریز ماتریس های سختی , جابجایی گره ها,عکس العمل تکیه گاهی, تنش ها و نیروهای داخلی اعضا

راهنمای برنامه

لینک اتصال برنامهتاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۰ | ۱۴:۵۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

اعلام تاريخ برگزاري آزمون تاريخ: چهار شنبه 2 شهریور 1390اطلاعيه

قابل توجه داوطلبان آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي

 

پيرو اطلاعيه مورخ 4/5/90 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مي‌رساند، آزمونهاي موصوف در پايان آبانماه سال جاري بطور همزمان در سراسر كشور برگزار مي‌شود. آخرين مهلت ثبت‌نام شركت در آزمونهاي ياد شده پايان شهريور ماه سالجاري( 31/6/90) مي‌باشد. اين اطلاعيه بمنزلۀ ابلاغ رسمي به ادارات كل مسكن و شهرسازي و سازمانهاي نظام مهندسي استانها و سازمان سنجش آموزش كشور مي‌باشد.

 

 تاريخ : پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ | ۱۷:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

تعرفه خدمات مهندسی استان مرکزی

تاريخ : چهارشنبه دوم شهریور ۱۳۹۰ | ۲۳:۴۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

نمایش اجرای سازه اسکلت فلزی با اتصالات پیچی:

نمایش اجرای سازه اسکلت فلزی با اتصالات پیچی:

این سازه واقع در شهر مشهد و به نام پروژه امید می باشد که دارای 8 طبقه روی پیلوت و 4 طبقه پارکینگ وبه متراژ تقریبا 5000 مترمربع می باشد .
فایل شامل 140 عکس از نحوه اجرای این سازه که تجاری مسکونی می باشد ارائه شده است.که شامل سرفصل های زیر می باشد .

1- Plans Architect
2-Surface Steel Structure in Project OMID
3-Plumb Columns by Rogers
4-Style Executive Roof & Form Work
5-Style Executive Base Plate
6-Laboratory Site Grout Test
7-Style Executive Fitting Beam & Column & Brace
8-Style Executive Retaining Wall
9-Overall Safety by Full Equipment
10-Style Executive Cast Concrete
11-Style Executive Fill Soil
12-Style Executive Weld Test
13-Style Executive Drilling

 
فایل پاورپوینتی می باشد و به حجم 13Mb
       
     دانلود
 تاريخ : دوشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۰ | ۱۸:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی در برابر زلزله

مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی در برابر زلزله

 

: مقدمه

کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه که خطر زلزله به عنوان اصلی ترین  در قرن حاضر در کلیه

دانشمندان و مهندسان برای پیدا کردن راه <جان انسان های بی پناه را تهدید می کند<خطر طبیعی

گسترده را آغاز نموده اند هایی جهت تقویت ساختمان های ساخته شده موجود در برابر زلزله تحقیقات

که حاصل عملکرد آنها تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های طرح تقویت و بهسازی لرزهای ساختمانها

.بوده است

درج در ادامه مطالب . . . . .

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۰ | ۱۲:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

شاتکریت نوع تر و شاتکریت نوع خشک

 

دستگاههای شاتکریت از نظر پاشش به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند :


  شاتکریت نوع تر و شاتکریت نوع خشک


شاتکریت نوع خشک :
مکانیزم عمل شات در  مدلهای خشک پاش متفاوت بوده و دستگاه تنها قادر به پاشش ملات خشک(مخلوطی از ماسه و سیمان) بوده و بر اثر رطوبت مصالح پاشش مواد توسط دستگاه با مشکل مواجه میشود.
در این مدلها مخلوط ماسه و سیمان به دستگاه تغذیه شده و مصالح بنایی خشک با حرکت چرخشی  روتوربه توسط شیلنگها به نازل رسیده و در این حین آب توسط شیلنگ مخصوص آب با فشار زیاد به نازل اضافه شده و باعث پاشش ملات بر روی سطوح مورد  نظر میگردد.از این روش بیشتر در شات دیواره های گود برداری شده،تونلها،سازه های نگهبان و سدها استفاده میشود که بنا به دلایلی من جمله پرت بالای مصالح،استهلاک زیاد دستگاه و کاربری مشکل و هزینه های تعمیر و نگهداری   در بسیاری از کشور های پیشرفته دنیا  استفاده نمیشود و در کشور ما نیز به همین دلایل استفاده از شاتکریت نوع تر توسط ارگانهای ذی صلاح توصیه میگردد.
.

.

ادامه مطالب رجو ع شود...ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۰ | ۱۲:۲۱ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

یک مثال از ساختمان نا منظم بتنی تحلیل دینامیکی با تصویر

یک مثال از ساختمان نا منظم بتنی تحلیل دینامیکی با تصویر

دانلود

منبع :ایران عمرانتاريخ : جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ | ۹:۵۷ قبل از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

دانلود نرم افزار طراحی ساختمان بتنی بر اساس مبحث 9

دانلود نرم افزار طراحی ساختمان بتنی بر اساس مبحث 9

دوستان بلاخره این نرم افزار رو  آماده کردم . کد نویسیش 6 ماه طول کشید البته فعلا فقط تیرها رو طراحی میکنه

 قابلیت های این برنامه :

 1-طراحی به صورت کامل بر اساس مبحث 9 (به همراه کنترل کیه بند های فصل ضوابط زلزله شکلپذیری عادی و ویژه)
2-کنترل کلیه ضوابط زلزله  بر اساس شکل پذیری انتخاب شده (مبحث 9)
3-نمایش خروجی طراحی بصورت مساحت آرماتور

4-محاسبه فاصله خاموتها در ناحیه ویژه و عادی (در صورت انتخاب قطر آرماتور عرضی)

5-کنترل حداقل و حداکثر مقدار آرماتور طولی و عرضی

6-نمایش خروجی طراحی به گرافیکی درون برنامه

7-طراح کلیه تیرها با استفاده از خروجی آنالیز Etabs

8-نمایش پلان کلیه طبقات در برنامه

9-اعلام نتیجه کنترل بندهای فصل بیستم مبحث 9

10-راحتی کاربری نرم افزار

در نسخه های بعدی

1-تیپ بندی  خودکار

2-محاسبه طول مهاری

3-خروجی ترسیم تیپ ها برای AutoCad

4-طراحی دیوار برشی وستون ها

هم به تدریج به این نرم افزار  افزوده میشود

 

 

دانلود نرم افزار با حجم 850 کیلوبایت (4shared)

دانلود فایل TXT نمونه با حجم 607 کیلوبایت (4shared)

 

(برای تست نرم افزار مسیر فایل نمونه را در هنگام ایجاد پروژه جدید به برنامه بدهید و تنظیمات فایل ورودی را بدون تغییر رها کنید.تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ | ۲۲:۳۶ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |

راهنمای ارائه دفترچه محاسبات


منبع : civil4persian

راهنمای ارائه دفترچه محاسبات

راهنمای ارائه دفترچه محاسبات به نظام مهندسی تهران که در آن مطالب بسیار مهمی جهت مدل سازی سازه های فلزی و بتنی همچنین کنترل های لازم آورده شده است. این مجموعه که توسط آقای مهندس مردانلو از دفتر کنترل محاسبات نظام مهندسی تهران تهیه گردیده است.به همه دوستانی مه در امر محاسبات ساختمانی فعالیت دارند توصیه می شود که این مجموعه را حتما مطالعه نمایند.

دانلودتاريخ : دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ | ۲۳:۵۵ بعد از ظهر | نویسنده : مجتبی ربیعی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.